Calendar

30 August – Last Quarter

7 September – Moon new

8 September – General meeting

10 September – Public viewing

13 September – Moon first quarter

21 September – Moon full

22 September – Equinox

22 September  РCommittee meeting

29 September – Last quarter